GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KẾT NỐI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU (CÔNG TY TNHH)

Tập đoàn Đầu tư Kết nối và Phát triển CN Toàn cầu - Cty TNHH (Global Tech) là đối tác truyền thông và marketing toàn diện, với lợi thế về công nghệ, kinh nghiệm dày dạn về báo chí, truyền thông và tổ chức sự kiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thong ke